Σας γνωρίζουμε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορτασθεί την 22α Σεπτεμβρίου
2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το πρωί, στην Ι. Μ. Αγίου Νικολάου – Υψηλάντης Βοιωτίας, η επέτειος της Μάχης της Πέτρας που καθιερώθηκε με το Π. Δ/γμα 793/77 (ΦΕΚ 255/Α/10.09.1977).

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη κάλυψη από μέρους σας, του εξέχοντος και σημαντικού
αυτού εορτασμού όχι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, αλλά και για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας γενικότερα.

Η αντιπεριφερειάρχης

Φανή Παπαθωμά

Follow us: