Η επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Θηβαίων

Με 20 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Θήβας στις 6.00 το απόγευμα της Τετάρτης 19 Δεκεμβρίου.

Πρώτο θέμα και δύσκολο η  απόφαση για την επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Θηβαίων, δεύτερο η έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2019, τρίτο η έγκριση απόφασης της ΔΗΚΕΘ, για την ψήφιση Προγράμματος δράσης – Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 και Πινάκων Στοχοθεσίας της και ακολουθούν..

Οι εγκρίσεις αποφάσεων του ΔΟΘ, προϋπολογισμού του οικ.έτους 2019, του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2019, απόφασης των Σχολικών Επιτροπών των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για έγκριση απολογισμών ετών 2011-2017, ενημέρωση για την

εγκατάσταση  αποτεφρωτηρίου στην θέση «Μεγάλη Γέφυρα Ριτσώνας, η διαγραφή ποσού 443,66 ευρώ και επιστροφή/συμψηφισμός ποσού 183,56 από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης των Βαγίων που αφορούν σε κατανάλωση ύδρευσης δημοτών, η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στην Θήβα, η έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων», η υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βαγίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», απόφαση για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για της δημοπρασίες μισθώσεων – εκμισθώσεων ακινήτων, η συμπλήρωση Α.Δ.Σ. περί προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1,18τ.μ., στην οδό Ηρακλέους στη Θήβα, με τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης του τιμήματος του προσκυρωτέου ακινήτου, έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε δημότη, εγκρίσεις εισόδων  – εξόδων για ανέγερση ψυκτικών θαλάμων – συσκευαστήριο και διώροφο κτίριο γραφείων στο Τάχι, θέση Κονιζός, σε “Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής επεξεργασίας, υποσυσκευασίας και διακίνησης μεταλλικών προϊόντων ανακύκλωσης” στο Τάχι, θέση “Μεγάλη Ράχη”, σε Ψυγείο – Συσκευαστήριο στα Βάγια, θέση “Βρύση Κώστα”, σε αγρόκτημα στην Παραλία Αλυκής, σε

βιοτεχνική αποθήκη στην  θέση Ταχέικα Λουτουφίου και τέλος,  η έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων εργασιών του Δήμου Θηβαίων.

Follow us: