Ώρα 7.00 το απόγευμα της Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλιάρτου – Θεσπιέων .

Τα τρία πρώτα θέματα της συνεδρίασης αφορούν, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου της βελτίωσης της βελτίωσης πρόσβασης οδού γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου, την δέσμευση για την ένταξη του και την υποβολή αιτήματος ένταξης/ χρηματοδότησης του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ακολουθούν, οι έγκριση και παραλαβή μελετών των έργων, της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Σωληναρίου και Υψηλάντη, του προπονητηρίου δημοτικού σταδίου Αλιάρτου και η αποδοχή των όρων πρόσκλησης της ΟΤΔ “Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ” για την στήριξη του Δήμου στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 των παραπάνω έργων.

Follow us: