Στις 7.00 σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλιάρτου – Θεσπιέων, με πρώτο θέμα συζήτησης την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργου σε πυρόπληκτη περιοχή, που έχει τον τίτλο ενίσχυση και αναβάθμιση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης Μαυρομματίου και Άσκρης με ταυτόχρονη ενίσχυση του πυροσβεστικού δικτύου στις κοινότητες Μαυροματίου και Άσκρης, δεύτερο θέμα τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 και τρίτο την έγκριση του επικαιροποιημένου Κανονισμού Λαικών Αγορών του Δήμου.

Ακολουθούν, η αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου της Δημιουργικής Επανάχρησης παλαιών αποθηκών Οργανισμού Κωπαϊδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία” 2014-2020,, η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 867,24 ευρώ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2017, η έγκρισησυμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, η έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας και η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, η απόφαση για προγραμματισμό Σύμβασης Μίσθωσης έργου Ειδικότητας Παιδιάτρου , για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έτους 2018, ο ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ελικώνας Παρνασσός και η εξέταση του ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση χώρου φιλοξενίας εγκατάστασης.

Follow us: