Στα 228.950 ευρώ ο προϋπολογισμός από το πρόγραμμα και ιδίους πόρους

Στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στην πρόσκληση «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» εντάχθηκαν δυο σχολικά κτίρια της Θήβας..

Πρόκειται για την επισκευή, συντήρηση των 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας, συνολικού προϋπολογισμού 228.950 ευρώ, εκ των οποίων τα 179.400 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τα 49.550 από πόρους του Δήμου Θηβαίων.

Follow us: