Στα πλαίσια της κατάθεσης πρότασης για τη λειτουργία ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στο ΔΙΕΚ ( Δημόσιο Ινσιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης)  ΘΗΒΑΣ , οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι/ες, μπορούν να δηλώσουν με σειρά προτίμησης , ποιες από τις παρακάτω ειδικότητες τους ενδιαφέρουν, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/IAYzmTsdb93IXji93

Follow us: