Εγκατέλειψε” η ανάπτυξη

215 θέσεις κατανέμονται στους Βοιωτικούς Δήμους

Στα μέσα Ιουλίου θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας για τους δήμους και περιφέρειες της χώρας και οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν με 8μηνα , με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ, ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ.

Επίσης, θα διατηρηθεί και ίσως επεκταθεί το σκέλος της κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων θα προσληφθούν 29 άτομα, για τις ειδικότητες, ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών, ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών, ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Υδραυλικών εργασιών, ΥΕ Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Πρασίνου, ΔΕ Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού – Λογιστικής – Οικονομικού, ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους, ΤΕ Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού/ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Κοικωνιολόγων, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, και ΠΕ Φυσικής Αγωγής.

Στον Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας θα προσληφθούν 18 άτομα, ειδικότητας, ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών, ΔΕ Γενικών Καθηκόντων/ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων/ Επόπτη Καθαριότητας/ Σχολικών Βοηθών, ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού/ Λογιστικής/ Οικονομικού, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Λογιστικής / Οικονομικού/ Οικονομικού Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, ΠΕ Αρχαιολογίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ Νηπιαγωγών .

Στον Δήμο Θηβαίων θα προσληφθούν 89 άτομα, για ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Οικοδομικών εργασιών, ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Υδραυλικών εργασιών, ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό προσωπικό, ΥΕ Βοηθητικό Καθαριότητας, ΥΕ Βοηθητικό Ελαιοχρωματιστών, ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Εργατών Πρασίνου, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών, και ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού, / Λογιστικής / Οικονομικού.

Στον Δήμο Ορχομενού θα προσληφθούν 29 άτομα, για τις ειδικότητες, ΥΕ Βοηθών Καθαριότητας, ΥΕ Βοηθών Μπετατζήδων, ΥΕ Βοηθών Σοβατζήδων, ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Πλακοστρώσεων, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Εργατών Πρασίνου, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Διοικητικού/ Διοικητικού Λογιστικού/ Λογιστικής / Οικονομικού, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Οδηγών Β’ Κατηγορίας, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Υδραυλικών, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΤΕ Διοικητικού/ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων και ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού -Οικονομικού.

Στον Δήμο Τανάγρας θα προσληφθούν 50 άτομα, ειδικοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού Οικοδομικών εργασιών, ΥΕ Βοηθητικών εργασιών Καθαριότητας, ΥΕ γενικών καθηκόντων, ΥΕ εργατών πρασίνου, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών, ΔΕ Γενικών καθηκόντων/ Γενικών καθηκόντων Σχολείων/ Επόπτη Καθαρότητας/ Σχολικών Βοηθών, ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού, / Λογιστικής / Οικονομικού, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ ημερήσιων Φυλάκων/ Φυλάκων Σχολικών Μονάδων, ΔΕ Κηπουρών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων, ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου με τσάπα, ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Follow us: