Από 13 Ιουλίου οι αιτήσεις γεωργών

31 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία

Από την Τρίτη, 13 Ιουλίου, θα μπορούν να κατατεθούν οι αιτήσεις για συμμετοχή στην δεύτερη πρόσκληση της δράσης «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής ..

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων είναι η 31η Ιουλίου, ενώ ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα συνολικά 20.000.000 ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

387 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.

542 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 627 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως.

Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 ευρώ/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Follow us: