Δέκα επτά είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης, για τα οποία καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, στην συνεδρίαση του, στις 7.00 το απόγευμα, της Δευτέρας 25 Ιουνίου.

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι η γνωμοδότηση για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW της εταιρείας ASCENT POWER I.K.E. στην θέση «Βουνό» της Δομβραίνας, δεύτερο η έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου της «Βιοκλιματικής αναβάθμισης του Δημόσιου  ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα» και η συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου και τρίτο η απόφαση για τον καθορισμό της ειδικότητας ενός ατόμου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Ακολουθούν, η απόφαση για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑμεΑ για την εξυπηρέτηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, η απόφαση για την παραχώρηση δυο θέσεων στάθμευσης μπροστά στην είσοδο ΤΟΜΥ και άλλη μια ΑμεΑ στις Εργατικές Κατοικίες Θήβα ΙΙΙ στο Τάχι..

Έπονται η ανάθεση του καλλιτεχνικού έργου προτομής Πουλιόπουλου, τον ορισμός μέλους της Επιτροπής κρίσης καλλιτεχνικής αρτιότητας για το συγκεκριμένο έργο και ο καθορισμός του χώρου που θα τοποθετηθεί, η έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ηλεκτρολογικών – οικοδομικών και περιβάλλοντος χώρου «ΣΟΝΙΑ», η έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Τάπητα Στίβου Δημοτικού Σταδίου Θήβας (Α’ φάση)», ο καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Θηβαίων κατά το σχολικό έτος 2018-19, η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών παρακολούθησης του σεμιναρίου «Ασφάλισης μετακλητών υπαλλήλων και αιρετών οργάνων ΟΤΑ από 1/1/2017», από συγκεκριμένη υπάλληλο, οι εγκρίσεις, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας σύνταξης συμβολαίου αγοράς ακινήτων ιδιοκτησίας Μ.Βυλλιώτη, του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορούν την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου, των εργασιών επισκευής δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων, των δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων, η αποδοχή ποσού 97.000 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018 και η ενημέρωση από τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, για την λειτουργία του και την πορεία κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας.

Follow us: