Ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα “Λεβαδρώ” στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και της ενεργής συμμετοχής των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ανέπτυξαν δράσεις ανακύκλωσης  χαρτιού στα σχολεία καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 – 2018.

Στις δράσεις συμμετείχαν 15 Σχολεία της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων, όπου οι μαθητές κατάφεραν να συλλέξουν 7 τόνους ανακυκλώσιμου χαρτιού.  Τα έσοδα από την ανακύκλωση αυτής της ποσότητας επιστράφηκαν ανταποδοτικά στα Σχολεία.

Οι δράσεις συνεχίζονται και μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς καθώς στις σχολικές μονάδες συλλέγονται παλιά βιβλία, τετράδια, κλπ των μαθητών, τα οποία οι Υπηρεσίες του Δήμου θα μεταφέρουν προς ανακύκλωση.  

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά στοχεύοντας αφενός στη μεγαλύτερη συμμετοχή των Σχολείων και αφετέρου στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε η ανακύκλωση να αποτελεί  καθημερινή μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Follow us: