Θα ισχύσουν μόνο για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές αξίες για όλους τους φόρους που συνδέονται με τα ακίνητα, μόνη εξαίρεση αποτελεί ο ΕΝΦΙΑ και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα ισχύσουν μόνο για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ και όχι για τους υπόλοιπους φόρους ακινήτων και σε αυτή την διευκρίνιση προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί, σημαίνει ότι όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου με βάση τις σημερινές αντικειμενικές αξίες.

Για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, του κόστους μεταβίβασης αλλά και των φόρων γονικών παροχών, δωρεών κλπ, οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν από την 1/1/2019.

Αυτό, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών και με βάση την τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή, συμβαίνει για πρώτη φορά από την θέσπιση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών.

Πρακτικά, οι ιδιοκτήτες που θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι επίκειται αύξηση στην περιοχή τους, θα πρέπει να σπεύσουν να τακτοποιήσουν τα περιουσιακά τους, προκειμένου να προλάβουν τις νέες επιβαρύνσεις, ενώ αντίθετα, όσοι γνωρίζουν ότι επίκειται μείωση, θα πρέπει να «παγώσουν» την μεταβίβαση μέχρι να αλλάξει ο χρόνος.

Το επόμενο βήμα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι να εντοπίσουν την μεταβολή στην περιοχή όπου βρίσκεται το ή τα ακίνητά τους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν κατατάσσονται στους κερδισμένους ή στους χαμένους των αλλαγών.

Με το «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών σε ότι αφορά στους φόρους μεταβίβασης αλλά και στις υπόλοιπες επιβαρύνσεις που συνδέονται με τα ακίνητα, η συζήτηση επικεντρώνεται αναγκαστικά στον ΕΝΦΙΑ κι επί του παρόντος, εικόνα υπάρχει μόνο από τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, για 961 ιδιοκτήτες έρχονται πρόσθετες επιβαρύνσεις άνω των 200 ευρώ έκαστος, για 160.000 ιδιοκτήτες, οι επιβαρύνσεις θα κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ, για περίπου 737.709 ιδιοκτήτες έρχονται επιβαρύνσεις με ποσά έως και 50 ευρώ, για 3.995.181 ιδιοκτήτες δεν υπάρχει καμία μεταβολή, ενώ μείωση του ΕΝΦΙΑ υπάρχει για 1.470.962 ιδιοκτήτες.

Follow us: