Αποφασίζοντας για 17 θέματα ημερήσιας διάταξης…

Πρώτο θέμα είναι η αποδοχή απόφασης του υπ. Εσωτερικών για την ένταξη στο πρόγραμμα  “Φιλόδημος ΙΙ” , της επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αύλειων χώρων και δεύτερο θέμα η υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων Παιδικών Σταθμών του Δήμου..

Ακολουθούν, η 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στην Αλίαρτο, από 10 έως 16 Ιουνίου, η διάθεση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις, η ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων , που αφορά το αμμορυχείο του Δήμου, υποβολή αιτήματος για την προμήθεια στις εργασίες Συντήρησης -Επισκευής και ,Ελαστικών των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων του Δήμου, η έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, η εξέταση αίτησης ενδιαφερόμενου για πρακτική άσκηση στον Δήμο, η αποδοχή και απονομή 31.922,04 ευρώ , για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, 58.290, ευρώ , που αφορά 1η , 2η, 3η , και 4η μηνιαία κατανομή επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2018, 83.746,88 ευρώ που αφορά ΚΑΠ μηνός Μαΐου, 1.636,19 ευρώ , που αφορά ΚΟΚ διμήνου από 2/3/2018 έως 2/5/2018, η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράτασης προθεσμίας του έργου του εκσυγχρονισμού βελτίωσης της υφιστάμενης οδοποιίας μέσα στην πυρόπληκτη περιοχή του Μαυροματίου και η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράτασης προθεσμίας του ίδιου έργου.

Follow us: