Αξιότιμοι κύριοι/ες

Απρόβλεπτη αιτία με αναγκάζει να αναβάλω, για το Σεπτέμβριο, την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου μου ¨Η αυθεντική ιστορία της Θήβας και η ιστορία των δημιουργών της¨, που είχε οριστεί για 15-16/6/18.

Είναι αυτονόητο ότι τη νέα ημερομηνία θα την ορίσω σε συνεννόηση με τους διακεκριμένους εισηγητές οι οποίοι μου έχουν κάνει την τιμή να δεχθούν να παραβρεθούν στην εκδήλωσή μου και να μιλήσουν για το βιβλίο μου.

Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Γιώργος Κατσιμπάρδης

πρ. Υφυπουργός Εσωτερικών

Follow us: