Για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά..

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και πάμε να δούμε όσα αφορούν την Στερεά Ελλάδα..

Στην Βοιωτία καταργούνται τα Δημοτικά Σχολεία Ελλοπίας, Νεοχωρακίου και Λεονταρίου και το Νηπιαγωγείο Ελλοπίας..

Στην Εύβοια καταργούνται τα Νηπιαγωγεία Σταυρού, Πλατάνας και Συκιών και παράλληλα συγχωνεύονται: Τα  2θέσιο και 3θέσιο Νηπιαγωγεία Αγίου Νικολάου Χαλκίδας σε 2θέσιο 2ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας ..

Δυο Νηπιαγωγεία Χαλκίδας, το 3θέσιο 2ο και το 3θέσιο 22ο συγχωνεύονται σε 5θέσιο 2ο Νηπιαγωγείο.

Τα Νηπιαγωγεία, 12ο και 27ο Χαλκίδας σε 2θέσιο 12ο Νηπιαγωγείο και τα 2ο και 3ο Νηπιαγωγεία Αλιβερίου σε 3θέσιο.

Follow us: