ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού  Συλλόγου Λιβαδειάς, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μελών του Συλλόγου.

    Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την  Τετάρτη, 30 Μάιου 2018, η δεύτερη για την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λιβαδειας.

  Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση,  λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 30ης Μάιου 2018,  και της 6ης Ιουνίου 2018 ,  η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την 13η  Ιουνίου  2018.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα  ακόλουθα :

 

  • Έγκριση Οικονομικού έτους 2017
  • Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού (από 4-05-2017 έως 12-06-2018)
  • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Ανακοινώσεις

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Καλογρηάς                     Μάριος Σάκκος

 

 

 

 

Follow us: