Ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα του παλλόμενου «πορτοκαλί» προς απόκτηση κυκλοφοριακής συνείδησης -κυκλοφοριακής παιδείας-κυκλοφοριακής έξης , των οδηγών , σήμερα μπήκαν σε λειτουργία, τα φανάρια στον κόμβο του Πέρα Χωριού.

Έκκληση σε όλους τους οδηγούς … να τηρούν τον Κ.Ο.Κ!

Follow us: