Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι κερδισμένοι από τα μέτρα τα οποία προβλέπουν την μείωση του συντελεστή φορολογίας και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και την μείωσή της για τα εισοδήματα από 30.000,01 έως 65.000 ευρώ.

Το τέλος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα χαμηλότερα των 30.000 ευρώ έρχεται από το 2020, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων ως αντιστάθμισμα για την μείωση του αφορολόγητου ορίου.

Η προβλεπόμενη νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης από το 2020 είναι:

  • 0 – 12.000 0% (από 0%)

  • 12.000 – 20.000 0% (από 2,2%)

  • 20.001 – 30.000 0% (από 5,0%)

  • 30.001 – 40.000 5,0% (από 6,5%)

  • 40.001 – 65.000 7,0% (από 7,5%)

  • 65.001 – 220.000 9,0% (ίδιο ποσοστό)

  • 220.000 και πάνω 10% (ίδιο ποσοστό)


Παράλληλα, την ίδια χρονιά υπό την αίρεση της επίτευξης των στόχων για τα πλεονάσματα, προβλέπεται μείωση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 26% και μείωση συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%.

Follow us: