Την ανάκληση παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων  ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα φάρμακα: «KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/mL»  και  «HYQVIA SOL.INF 100MG/mL» και η ανάκληση γίνεται μετά την γνωστοποίηση της εταιρείας για εντοπισμό θετικού στον ιό HBV αιμοδότη.

Παρά τα υψηλά περιθώρια ασφάλειας που κατέδειξε η εκτίμηση του ιικού κινδύνου, ο κίνδυνος μετάδοσης του μολυσματικού ιού της ηπατίτιδας Β μέσω της χρήσης των εν λόγω προϊόντων, δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας και η εταιρεία Baxalta Ελλάς, ως διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ καλείται για αυξημένη επαγρύπνηση.

Follow us: