Τοιχίο αντιστήριξης δημοτικής οδού, μήκους περίπου 40 μέτρων,  κατασκεύασε ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων στην τ.κ. Θεσπιών, με ίδια μέσα.

Ο δημοτικός δρόμος βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του χωριού και παρουσίασε σημεία επικίνδυνης διάβρωσης του επιχώματος, η οποία σε συνδυασμό με την μεγάλη υψομετρική διαφορά σε σχέση με τις παρακείμενες κατοικίες τον καθιστούσαν εξαιρετικά επικίνδυνο.

Με την κατασκευή του τοιχίου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των διερχομένων, αλλά και η προστασία των κατοικιών.

Παρόμοιες ή αντίστοιχες παρεμβάσεις γίνονται σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και κινούνται στη λογική της Δημοτικής Αρχής για  παρεμβάσεις, μικρού κόστους και με ίδια μέσα παντού.

Γραφείο ενημέρωσης Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

Follow us: