Μία μικρή πλατεία κατασκεύασε  ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων στην τ.κ. Υψηλάντου, με  ίδια μέσα.

Η πλατεία βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, και κατασκευάστηκε  σε οικόπεδο που αγοράστηκε από το Δήμο πριν από δύο χρόνο, για το σκοπό αυτό.

Με την ολοκλήρωση της πλατείας, στην οποία εκκρεμεί ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, καλαθάκια), ομορφαίνει  η είσοδος της τ.κ. Υψηλάντη ενώ ένας ακόμη κοινόχρηστος χώρος προστίθεται στις επιλογές των κατοίκων.

Παρόμοιες ή αντίστοιχες παρεμβάσεις γίνονται σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και κινούνται στη λογική της Δημοτικής Αρχής για  παρεμβάσεις, μικρού κόστους και με ίδια μέσα παντού.

Follow us: