Σήμερα Τρίτη 8 Μαΐου ώρα 11:00 το πρωί συνεδριάζει το Δ.Σ της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στην Λαμία.

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και δεύτερο η επίσημη παραλαβή της εισήγησης της Ομάδας Τεκμηρίωσης, με Συντονιστή τον καθηγητή Γιάννη Πανούση, για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και καθορισμός επόμενων βημάτων.

Follow us: