«Είναι κλοπή, αλλά σε οδηγούν σε αυτήν ..»

 Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και του Κέντρου Διανέοσις για τη φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα, τα οποία όμως, βρίσκονταν στα «ψιλά» γράμματα ..

Οι απαντήσεις των Ελλήνων στους μελετητές, ξεκαθαρίζουν ότι η φοροδιαφυγή είναι κλοπή και μια αντικοινωνική πράξη, αλλά εμμέσως, θαυμάζουν όσους μπορούν και κρύβουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, δικαιολογώντας ωστόσο, τους φοροφυγάδες λόγω των υψηλών συντελεστών και της μη ανταποδοτικότητας των φόρων από την πλευρά του κράτους…

Συγκεκριμένα, στους πολίτες ειπώθηκε ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι κλοπή και τους ζητήθηκε να δηλώνουν κατά πόσο συμφωνούν με αυτήν την θέση…

 Μόλις το 13,4% δήλωση ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με αυτήν την θέση, ενώ το 86,5% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί, δηλαδή, υπάρχει γενικευμένη πεποίθηση στις τάξεις των πολιτών ότι η φοροδιαφυγή είναι ίδια με την κλοπή.

Οι πολίτες ρωτήθηκαν να πουν και την άποψή τους και για το αν το φορολογικό βάρος σηκώνουν οι μισθωτοί και σε ποσοστό 85,8% δήλωσαν ότι συμφωνούν με αυτήν την θέση, ενώ τους ειπώθηκε και η φράση ότι «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί κα) κοροϊδεύουν το κράτος στον τομέα της φορολογίας» και σε ποσοστό 76% δήλωσαν ότι συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν με αυτήν την θέση…

Έτσι, από τις απαντήσεις αναδεικνύεται μια κοινωνία που θεωρεί την φοροδιαφυγή κλοπή, εντοπίζοντας και τους κυριότερους υπεύθυνους για αυτήν στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών, όμως αποδεικνύεται επίσης, ότι αυτή η κοινωνία ζηλεύει όσους φοροδιαφεύγουν και μάλιστα  τους δικαιολογεί!

Γι΄αυτό ζητήθηκε από τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ του αν η φοροδιαφυγή αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά ή μια νόμιμη άμυνα απέναντι στην υπερφορολόγηση και δείτε τις  απαντήσεις – απόψεις ..

Το 57,6% θεωρεί ότι η φοροδιαφυγή είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά  και το 40,7% θεωρεί τη φοροδιαφυγή ως μια θεμιτή άμυνα κατά της υπερβολικής φορολογίας, με πολλούς να δηλώνουν, ότι όταν θα τους δοθεί η ευκαιρία θα φοροδιαφύγουν και  αυτοί!

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι για τους οποίους, υπάρχει υψηλή φοροδιαφυγή στην Ελλάδα…

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η κυριότερη αιτία σε ποσοστό 37,2% είναι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, ακολουθεί με 23,1% η έλλειψη ανταποδοτικότητας από την πλευρά του κράτους, στην τρίτη θέση με 20,8% εμφανίζεται η κουλτούρα μας ως λαού και τελευταία αιτία με 18,6% είναι η απουσία φοροελεγκτικών μηχανισμών.

Follow us: