Ώρα 7.00 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Μαϊου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για 6 θέματα ημερήσιας διάταξης..

Πρώτο θέμα,  ο «Κλεισθένης»  και δεύτερο η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Ακολουθούν, η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, η

απόφαση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου της «Κατασκευής παιδικής Χαράς στην Ξηρονομή», η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της «Βελτίωσης Δημοτικών οδών Δ.Ε. Θίσβης 2017» και η κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο & τα νομικά του πρόσωπα & συγκεκριμένα για τις κατηγορίες «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΟΥ-ΨΩΜΙ» για τον Δ.Ο.Θ. & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» για την ΔΗ.Κ.Ε.Θ

Follow us: