Είναι αληθινό και ελληνικό με έρευνα του ΟΟΣΑ

Όχι μόνο ντροπή αλλά και οργή καταλαμβάνει τους Έλληνες, κάθε φορά που ο  ΟΟΣΑ δίνει στην δημοσιότητα την έκθεση του για τους μισθούς και τις κρατήσεις που επιβάλλονται στους εργαζόμενους και τους εργοδότες!

Ο πίνακας που διαβάζετε έχει συνταχθεί από τους ερευνητές του ΟΟΣΑ,  οι οποίοι συγκέντρωσαν τα στοιχεία για τους μισθούς, τους φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά αλληλεγγύης που συνδέονται με έναν μισθό, πρόσθεσαν και τις εργοδοτικές εισφορές και κατέληξαν σε τρία βασικά μεγέθη, τον μικτό μισθό με τον οποίο μπορεί να κλείσει μια συμφωνία ο εργαζόμενος, τον καθαρό μισθό που του μένει στην τσέπη και το ποσό που καλείται να πληρώσει ο εργοδότης.

Έτσι, ο πίνακας δείχνει ότι για καθαρό μισθό άνω των 2000 ευρώ, οι κρατήσεις ξεπερνούν το 50%!

Μικτός μισθός

Καθαρός μισθός

Εργοδοτικό κόστος

746

624

933

761

634

952

776

644

970

791

654

989

806

664

1008

821

673

1026

835

683

1045

850

693

1063

865

703

1082

880

712

1101

895

722

1119

910

732

1138

925

742

1157

940

752

1175

955

761

1194

970

771

1213

985

781

1231

1000

791

1250

Follow us: