Στις 6.00 το απόγευμα της Τρίτης 24 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδειάς, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο..

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι η έγκριση των πινάκων Εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2011 του Δήμου  και δεύτερο η αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης..

Ακολουθούν, η αποδοχή απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας για ένταξη /τροποποίηση έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, η παραλαβή των μελετών με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη “ Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές αναβάθμισης για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων», η αποδοχή της μελέτης για το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, η έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου για την εκτέλεση του έργου  του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς και η εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της, καθώς  και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής, η εκλογή   των υδρονομέων Άρδευσης  2018, η έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, η ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2018, η έγκριση εισήγησης της Ποιότητας Ζωής για την διατήρηση  θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Χρ. Παλαιολόγου στην συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρ. Παλαιολόγου, η έγκριση πρωτόκολλων  Οριστικής Παραλαβής,  του Τεχνικού Ασφαλείας του οικονομικού  φορέα ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΝΤΩΝ. και της επισκευής εγκαταστάσεων  θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού και λοιπών μηχανημάτων του οικονομικού φορέα ΑΝΑΣΤ. ΡΗΓΑ

 

Follow us: