Ξανά Πρόεδρος ο Παντελής Φραγκούλης..

Ο Έφεδρος Ταγματάρχης Παντελής Φραγκούλης επανεξελέγη εκ νέου Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Βοιωτίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζουν οι, Πρόεδρος ο Εφ. Ταγματάρχης (ΠΖ) Παντελής Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος ο Εφ. Υπολοχαγός (ΠΖ) Σπυρίδων Βλάχος, Γραμματέας ο Εφ. Υπολοχαγός (ΕΜ) Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Ταμίας ο Εφ. Υπολοχαγός (ΠΒ) Κωνσταντίνος Δημόκας και Έφορος ο Εφ. Υπολοχαγός (ΠΒ) Βασίλειος Ρουσέτης..

Μέλη εξελέγησαν οι, Εφ. Υπολοχαγός (ΠΒ)Κωνσταντίνος Σκλάβος,

Εφ. Υπολοχαγός (ΠΖ) Νικολάου Νικόλαος, Εφ. Υπολοχαγός (ΥΓ) Γιατζιτζόγλου Μιχαήλ και Εφ. Υπολοχαγός (ΠΒ) Αναγνώστου Λουκάς..

Εκλέκτορας για την ΑΠΟΕΑ εξελέγη ο Ταγματάρχης (ΠΖ) Παντελής Φραγκούλης.

Follow us: