Ιατρικός Σύλλογος Θήβας: «Επαναπροσλαμβάνονται παντού, κωλυσιεργούν στην 5η  ΔΥΠΕ ..» 


Με τη δικαστική απόφαση αριθμό 181/2018 του Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε η διαθεσιμότητα και η απόλυση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ το Μάρτιο του 2014 (που είχαν προσφύγει) ΑΚΥΡΗ. Υποχρεώνει τις ΔΥΠΕ (Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες) στις οποίες ανήκουν οι ιατροί να τους επαναπροσλάβουν και μάλιστα άμεσα στη Μονάδα που υπηρετούσαν πριν την απόλυση με την τήρηση του ωραρίου των 27 ωρών την εβδομάδα και με τις αποδοχές του τρέχοντος ενιαίου μισθολογίου.

Η απόφαση για τον Ν. Βοιωτίας και ειδικά για τη Θήβα δικαιώνει πολλούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και αφορά την 5η ΔΥΠΕ.
Η απόφαση αυτή δεν αφήνει κανένα περιθώριο και είναι δεσμευτικά προσωρινά εκτελεστή (όπως αναφέρει) σε περίπτωση προσφυγής ή έφεσης.
Ήδη σε εφαρμογή αυτής της απόφασης έχει ξεκινήσει η διαδικασία επανατοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών στην 1η ΔΥΠΕ (Αθήνα) στις μονάδες που υπηρετούσαν πριν την απόλυση τους.

Με την επαναπρόσληψη τους οι εξειδικευμένοι Ιατροί που θα υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας της Θήβας θα παρέχουν, σε Δημόσια δομή, υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες του Δήμου (και ανασφάλιστους συμπολίτες μας) ειδικά στη σημερινή εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης.

Αντί οι υπεύθυνοι της 5ης ΔΥΠΕ να βοηθήσουν να επαναλειτουργήσει μια αξιόλογη δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Κέντρο Υγείας της Θήβας, τόσο με γενικούς γιατρούς (Παθολόγο και Παιδιάτρους) όσο και με εξειδικευμένους ΟΧΙ μόνο κωλυσιεργούν στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης που θα ήταν ωφέλιμη για την τοπική κοινωνία αλλά προχωρούν και στην πλήρη διάλυση με αποψίλωση του εξοπλισμού του όπως αυτός είχε παραμείνει.

Το Κέντρο Υγείας παράλληλα με την ΤΟΜΥ θα προσφέρει τα πρώτα βήματα για μια ολοκληρωμένη ΠΦΥ στην περιοχή μας.

Καλούμε τους φορείς της πόλης και το Δήμο να διεκδικήσουν την πλήρη επαναλειτουργία αυτής της Δημόσιας Δομής υγείας, ως ένα ακόμα κοινωνικού και ανταποδοτικού πυλώνα παροχής υγείας προς τους πολίτες, εντός του ιστού της πόλης, που να είναι εύκολα προσβάσιμη για τους κατοίκους και να λειτουργεί τουλάχιστον δυο ωράρια πρωινού και απογευματινού για εξυπηρέτηση των εργαζομένων.

Follow us: