Η ανάδειξη του ρόλου και της αποστολής που επιτελεί με συνέπεια στις τοπικές κοινωνίες, ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτονιάς» ήταν ο σκοπός των ενημερωτικών διαλέξεων που  πραγματοποιήθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας…

Το τριήμερο από 20 έως και 22 Μαρτίου, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Μπράνης και οι αστυνομικοί που εκτελούν καθήκοντα «Αστυνομικού της Γειτονιάς», στην πόλη της Λαμίας, επισκέφτηκαν Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, όπου ενημέρωσαν εκτενώς τους πολίτες για την φιλοσοφία του θεσμού και τις αρμοδιότητες των αστυνομικών, που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση και προστασία του κοινωνικού συνόλου…

Μάλιστα, κατά την διάρκεια των διαλέξεων, οι πολίτες είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα μέτρα πρόληψης που οφείλουν να λαμβάνουν, προκειμένου να προστατεύονται από περιστατικά εξαπάτησης, καθώς και για την μεθοδολογία δράσης των επιτήδειων, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, ώστε να διαμορφώσουν την άποψή τους για τα θέματα που αναπτύχθηκαν…

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα από τα καθήκοντα που επιτελούν οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς», είναι , να περιπολούν στις γειτονιές, σε συγκεκριμένη πορεία, σε βάρδιες, να επικοινωνούν με τους κατοίκους, τις Δημοτικές Αρχές, την σχολική κοινότητα, τους εμπόρους, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς συλλόγους και τους κοινωνικούς φορείς, να καταγράφουν τα προβλήματα των πολιτών και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυσή τους, να συμπαρίστανται σε θύματα εγκληματικών πράξεων, συγκεντρώνουν πληροφορίες και στοιχεία και ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία τους, να βοηθούν συνανθρώπους μας με αναπηρία, ηλικιωμένους ή μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην χορήγηση βεβαιώσεων, στην συμπλήρωση εντύπων ή σε άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας και  να παρίστανται στις συγκεντρώσεις ή στις συνελεύσεις τοπικών φορέων και κατοίκων, όπου συζητούνται θέματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας «αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της «ζωντανής» επικοινωνίας με τους πολίτες» και στο πλαίσιο αυτό, παρόμοιες ενημερωτικές δράσεις, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον, πάντα με γνώμονα και κοινή συνισταμένη την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Follow us: