Ποια είναι τα συμπεράσματα της διημερίδας..

Η ένταξη του Κόλπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000..

Τι θα γίνει με τις μέδουσες ..
«Προστασία και Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου» ήταν το θέμα της διημερίδας, που διοργάνωσαν στο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου, ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. με  τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, τις 3 Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και τα οικολογικά κινήματα ΑΛΚΥΩΝ και ΠΑΝΔΟΙΚΟ..

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιστημόνων και των άλλων φορέων, απαιτείται η ολική μελέτη του οικοσυστήματος, με στόχο την δημιουργία ενός συγκεκριμένου “μοντέλου”, που θα αφορά στην συνολικά προστατευόμενη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, μετά την ένταξή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα μιας Ωκεανογραφικής μελέτης, που θα περιλαμβάνει την δομή του οικοσυστήματος, την ροή των υδάτων, των τροφικών επιπέδων, τις ποσότητες των ιχθυοαποθεμάτων και την καταγραφή των ενδιαιτημάτων, απαιτείται η εξέταση του Κορινθιακού Κόλπου ως ενιαίο οικοσύστημα και προκύπτει η ανάγκη κατάρτισης μελέτης θαλάσσιου και χερσαίου χωροταξικού σχεδιασμού και σε οποιαδήποτε μελέτη, όπως και για κάθε άλλη δράση, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας της Κλιματικής Αλλαγής, διότι διαφορετικά τα όποια στοιχεία θα καταστούν ανεπίκαιρα, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για το θέμα της αλιείας, τονίσθηκε η ανάγκη καθορισμού “ειδικών ζωνών απαγόρευσης”, σε ευαίσθητες περιοχές και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου σε υποδομές και προσωπικό, έτσι ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι αλίευσης, χαρακτηρίστηκε «ευλογία» η ένταξη στο Δίκτυο NATURA, όχι μόνο για το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, αλλά και για τους σημαντικούς Αρχαιολογικούς χώρους, που περιβάλλουν τον Κορινθιακό Κόλπο και η συνεργασία Σ.Π.Ο.Α.Κ., Δήμων, Περιφερειών και Εφορειών Αρχαιοτήτων για το θέμα αυτό, θα οδηγήσει πέρα από την Προστασία και στην Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής μας.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης, απαιτείται η καταγραφή των πηγών ρύπανσης και η δραστική παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους και ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνεργασία με τους Δήμους – Μέλη του, που έχουν και την κύρια ευθύνη καταγραφής και ενημέρωσης, θα κάνει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για το θέμα αυτό.
Για την αντιμετώπιση του έκτακτου φαινομένου των Μεδουσών,  διαπιστώθηκε ότι πέρα από τα μακροπρόθεσμα μέτρα προστασίας, που αναφέρθηκαν,  εάν το φαινόμενο παρουσιασθεί και αυτή την χρονιά, μόνο προληπτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν για τους λουόμενους και στα πλαίσια αυτά,  παρουσιάστηκαν δύο τρόποι αντιμετώπισης..

Τα πλωτά φράγματα, δίχτυα, μέτρο για το οποίο ήδη έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν και σε περιοχές NATURA για διάστημα έως πέντε μήνες, έγινε παρουσίαση ενός σχεδίου κατασκευής «αυτοκινούμενου πλωτού μέσου», που οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται η κατασκευή του πρωτοτύπου, έτσι ώστε να φανούν τα αποτελέσματα που υποσχέθηκαν, στην πράξη.

«Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο είναι παροδικό. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην έχουμε τέτοιο πρόβλημα το προσεχές καλοκαίρι, έτσι ώστε και οι χιλιάδες λουόμενοι του Κορινθιακού να απολαύσουν την θάλασσα, αλλά και οι επαγγελματίες της περιοχής, να ανακάμψουν οικονομικά» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΠΟΑΚ, όπου επισημαίνεται πως «Κοινή διαπίστωση όλων των παριστάμενων, είναι η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων σε μια συνεργατική προσπάθεια, όπου Περιφέρειες, Δήμοι, επιστήμονες και φορείς θα συμβάλλουμε στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω, στην κατεύθυνση προστασίας και ανάπτυξης της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου».

Follow us: