Για έκτακτες περιπτώσεις

Σε πλήρη ετοιμότητα είναι για πρώτη φορά εφεδρικό αντλητικό σύστημα ύδρευσης της Αλιάρτου…

Πρόκειται για της δεύτερη γεώτρση στην θέση μύλος, πανέτοιμη για χρήση σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στην πρώτη, όπου τοποθετήθηκε αντλητικό συγκρότημα και έγιναν όλες οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων με την δεξαμενή.
Το εφεδρικό σύστημα ύδρευσης δρομολόγησε η δημοτική αρχή μετά την σοβαρή βλάβη στην μοναδική γεώτρηση ύδρευσης, πριν λίγους μήνες, που προκάλεσε πολύωρη διακοπή νερού στην πόλη, οπότε με το πρόσθετο σύστημα διασφαλίζεται η συνεχής παροχή πόσιμου νερού και σε περίπτωση βλάβης δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για επισκευές.

Follow us: