Καλούνται  όλα     τα  μέλη   του Σωματείου    να λάβουν   μέρος    στις  αρχαιρεσίες   που θα  γίνουν   ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ   την 25ην Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Κυριακή   και  ώρα  10:00 έως 13:00  στο Συνεδριακό Κέντρου του Δήμου Θηβαίων Λ. Μπέλου 1  για εκλογή  οργάνων:

 

  1. Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Εξελεγκτικής  Επιτροπής
  3. Αντιπροσώπων   στις Ομοσπονδίες    

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

Follow us: