Δαδί (Αμφίκλεια): Αρκετοί από τους πριν κουστουμαρισμένους γλεντζέδες, σε άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις, διότι τράβαγε σε διάρκεια και εναλλαγές το θέμα αποκριά.. Δ.Ι.Κ

Follow us: