Η Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Γιώτα Πούλου συνυπέγραψε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 συμφωνία για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος HELIOS (Hellenic Integration System – Ελληνικό Σύστημα Ένταξης) με τον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μπαλάφα, τον επικεφαλή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα κ. G. Rocco και τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου.  

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων που αιτούνται άσυλο, καθώς και στην  καταγραφή των δεξιοτήτων τους για την ορθή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.  Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 6 + 6 μήνες και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στους Δήμους Λεβαδέων και Θηβαίων.  

Όσον αφορά στη Λιβαδειά από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα δημιουργηθούν 3 νέες θέσεις εργασίας και θα ενταχθούν σε αυτό αρχικά 20 οικογένειες προσφύγων. Μετά τη λήξη της πιλοτικής φάσης θα ακολουθήσει αξιολόγησή του και θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

Η Δήμαρχος παρουσίασε το πρόγραμμα φιλοξενίας που υλοποιείται στη Λιβαδειά, μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησής του (ΚΕΔΗΛ) και υπογράμμισε ότι διαμέσου του προγράμματος θα επιλυθούν θέματα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες έκδοσης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, ενώ θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους Δήμους που υλοποιούν το πρόγραμμα.

Τέλος, η Δήμαρχος αναφερόμενη γενικά στα προγράμματα φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο επεσήμανε ότι και το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων πανελλαδικά, αναζητά τρόπους απευθείας χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Follow us: