Σε σώμα συγκροτήθηκε η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που αποτελείται από 11 μέλη.

Πρόεδρος: Μίχαλος Κωνσταντίνος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μασούτης Γιάννης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Β΄ Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Γ΄ Αντιπρόεδρος: Τσώτσος Ιορδάνης, Επιμελητήριο Πέλλας

Δ΄ Αντιπρόεδρος: Ραβάνης Παύλος, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ε΄ Αντιπρόεδρος: Χατζηθεοδοσίου Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Γενικός Γραμματέας: Αγνιάδης Παναγιώτης, Επιμελητήριο Βοιωτίας

Οικονομικός Επόπτης: Δαμούλος Φώτης, Επιμελητήριο Αργολίδος

Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης :Βουτσινάς Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο ΠειραιάΥπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Αλιφιεράκης Μανώλης, Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης

Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων: Γεωργιάδης Στέφανος, Επιμελητήριο Δράμας

Follow us: