Μέσω Erasmus+ 2017, με το Επιμελητήριο Βοιωτίας 
Από 5 έως 16 Μαΐου 2018

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν..

Μέχρι 26 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις συμμετοχής
Εκπαιδευτική αποστολή στην Κύπρο, διοργανώνει το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 2017, από 5 έως 16 Μαΐου 2018 .
Στην αποστολή θα συμμετέχουν 15 επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου της τοπικής μας οικονομίας, όπως τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης κτλ και στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ανεύρεση τρόπων για την μείωση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία  να ενημερωθούν και να αποκτήσουν εξοικείωση με την δραστηριότητα και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, τις τεχνικές ανάδειξης των προσφερόμενων υπηρεσιών, προτάσεις δημιουργίας του προϊόντος, ιδέες για την προσέγγιση των πελατειακών ομάδων, που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Οι καταρτιζόμενοι θα πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης από τον Φορέα Υποδοχής «Intercollege», το μεγαλύτερο ιδιωτικό Κολέγιο στην Κύπρο, με σπουδαία εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε προγράμματα κινητικότητας.
Το σχέδιο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, στελέχη και εργαζόμενους του τουριστικού τομέα της βοιωτικής οικονομίας, αλλά προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και εν συνεχεία σε νέους επιστήμονες και λοιπούς ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Εκτός της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή των συμμετεχόντων, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, σπουδές με συναφές αντικείμενο καθώς και κοινωνικά κριτήρια.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση πληθώρας αιτήσεων, θα επιλεγούν λιγότεροι συμμετέχοντες από κάθε επιχείρηση.
Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφή των συμμετεχόντων καθώς και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατοχυρώσουν την συμμετοχή τους καταθέτοντας στο Επιμελητήριο το ποσό των 200 ευρώ που αποτελεί εγγύηση συμμετοχής καθώς το Επιμελητήριο θα προβεί σε όλες τις πρακτικές ενέργειες για έκδοση εισιτηρίων μετακίνησης, κράτηση ξενοδοχείου κτλ και θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες, όχι όμως και σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Επιμελητήριο Βοιωτίας γίνονται μέχρι την Δευτέρα, 26η Φεβρουαρίου 2018 και για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήστε με τον κ. Ευάγγελο Φουντά (Επιμελητήριο Βοιωτίας, Λ.Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά, τηλ.22610-28281, fax: 22610-21347 και e-mail: epimviot@otenet.gr).

Follow us: