Η Δήμαρχος Λεβαδέων  την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 υπέγραψε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμβαση ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίσθηκε να ενταχθούν 150 Δήμοι ως δικαιούχοι χρηματοδότησης.

Η επιλογή ένταξης βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια, καθώς και στον βαθμό ωριμότητας κάθε Δήμου, δηλαδή, στην ύπαρξη ή μη κυκλοφοριακών μελετών και πρόσφατων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών δεδομένων.

Ο Δήμος Λεβαδέων εκπλήρωνε όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξή του.  

Follow us: