Για τις δραστηριότητες του ΤΑΙΠΕΔ  και τις εισαγγελικές καθυστερήσεις

Το αίτημά της, για διεξαγωγή έρευνας, όσον αφορά αφενός στις «δραστηριότητες» του ΤΑΙΠΕΔ και αφετέρου στις καταγγελίες που σχετίζονται με την διενέργεια μεθοδευμένων ελέγχων, σε βάρος επιχειρηματιών, που έχουν αποκαλύψει υποθέσεις διαφθοράς,  μείζονος σημασίας, επανέλαβε, προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξ. Δημητρίου, η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης, η γνωστή ΟΚΕ.

Ο λόγος για τις αποκαλύψεις της ΟΚΕ ότι κατά την υπογραφή της πρώτης Μνημονιακής Σύμβασης, της 8-5-2010 και επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, δεν είχε προηγηθεί αποτίμηση της αξίας, της ενεχειριαζόμενης περιουσίας, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα, να μην εμφανίζεται καθολικό ενεργητικό, όπως αυτό ορίζεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και τις Οδηγίες αλλά και τα Διεθνή Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Στο μικροσκόπιο, επίσης, της Εισαγγελίας Διαφθοράς, έπειτα από εντολή του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη, έχουν τεθεί και οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της ΟΚΕ, που αφορούν στον ρόλο της Γερμανικής ημικρατικής Τράπεζας KfW, στην οποία έχουν ενεχειριαστεί, κατά τρόπο έκνομο, εκτός από το σύνολο της Δημόσιας περιουσίας και τα εμπράγματα δικαιώματα δημιουργούσης περιουσίας, όλων των εν Ελλάδι ευρισκομένων ατόμων! 

 Ο όρος εμπράγματα δικαιώματα δημιουργούσης περιουσίας, σημαίνει οι οποιεσδήποτε οικονομικές, επαγγελματικές, νομικές και φυσικές δραστηριότητες των οιωνδήποτε κατοίκων του Ελληνικού χώρου.

Η Ομάδα υπογραμμίζει, ότι από 9 Ιουνίου 2016, είχε ζητήσει, από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, να διερευνήσει αυτές τις δραστηριότητες και καταγγελίες με την χρήση του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει, η οποία

Διεύθυνση  διαβίβασε το αίτημα στην Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς, ώστε να δοθεί εντολή, από την συγκεκριμένη Εισαγγελική Αρχή, για την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Σύμφωνα με την Ομάδα, ενας χρόνος πέρασε και ακόμα  δεν δόθηκε από αυτή την Αρχή η σχετική εντολή, οπότε η ΟΚΕ επανήλθε, υποβάλλοντας υπενθυμιστική αίτηση προς την Ανώτατη Δικαστικό Λειτουργό.

Όταν διαπίστωσε,  ότι παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα, υπέβαλε νέο υπόμνημα στις 13 Νοεμβρίου 2017, προς την κ. Δημητρίου, όπου γινόταν και πάλι μνεία, για το εκκρεμές ζήτημα της εντολής, για την διενέργεια προκαταρκτικής  έρευνας,  το  οποίο, όμως, η Εισαγγελία Διαφθοράς συσχέτισε με μια άλλη δικογραφία.

Στην επιστολή της η ΟΚΕ υπενθυμίζει την σπουδαιότητα του θέματος και ζητεί, παρά τον φόρτο εργασίας των Εισαγγελικών Αρχών να επισπευσθεί η διαδικασία για την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, από την  Διεύθυνση της ΕΛΑΣ.

Επίσης,  στάλθηκαν  στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου  κ. Βασίλη Πέππα, όλα τα έγγραφα και τα Δελτία Τύπου της ΟΚΕ, τα οποία αφορούν στην τράπεζα KfW, στις αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ και τις εν γένει δραστηριότητες που άπτονται της εκποίησης Δημόσιας γης, σε ιδιαίτερα εξευτελιστικές τιμές.

Η «Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης» ξεκίνησε σαν μια κίνηση ενεργών πολιτών, που μετεξελίχτηκε σε πολιτικό φορέα, για να μπορέσει να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών και στην εξυγίανση της δημόσιας ζωής.

X.M.

 

Follow us: