Θα κυμαίνεται από 30-100%  – Από επιτροπές Δήμων  θα κρίνονται οι αιτήσεις – Σε άτοκες δόσεις το υπόλοιπο της οφειλής

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Την επιδότηση του κόστους επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, επιδότηση που θα κυμαίνεται από 30-100% και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κρίνονται από Επιτροπές που θα συσταθούν στους Δήμους.

Όσο για το υπόλοιπο της οφειλής, αυτό δεν θα καλύπτεται από το Δημόσιο αλλά θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις.

Για οφειλές έως 6.000 ευρώ,  θα καλύπτεται το πλήρες ποσό, για οφειλές 6.001-9.000 ευρώ το 75%, για οφειλές 9.0001-12.000 ευρώ το 50% και για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ το 30%.

Ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει το ειδικό βοήθημα απευθείας στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι οφειλές, στην συνέχεια θα υλοποιεί την επανασύνδεση, χωρίς να χρεώνει τα σχετικά τέλη και το μέρος της οφειλής που δεν θα καλυφθεί, θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στους Δήμους όλης της χώρας θα συσταθούν Επιτροπές που θα εξετάζουν τα σχετικά αιτήματα, θα αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και θα χορηγούν το ειδικό βοήθημα.

Ως κριτήρια για τν επιδότηση της επανασύνδεσης θεωρούνται, η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή πριν την ενεργοποίηση της  ΚΥΑ, να αφορά την  κύρια κατοικία και ο δικαιούχος να υπάγεται στα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, δηλαδή, για 1 άτομο, ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.400 kWh, για μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι, ετήσιο εισόδημα 13.500 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.600 kWh, για μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος,  ετήσιο εισόδημα 15.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.700 kWh, για μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι,  ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.800 kWh, για μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος,  ετήσιο εισόδημα 24.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.900 kWh και για μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι,  ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 2.000 kWh

Τα όρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, προσαυξάνονται κατά 8.000 ευρώ, εφόσον στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67% και κατά 15.000 ευρώ εφόσον περιλαμβάνεται άτομο με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.

Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh για άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.

Χ.Μ.

Follow us: