Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Θετικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης παιδιών και εφήβων στην σύγχρονη κοινωνία», διοργανώνουν το Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας και ο Δήμος Τανάγρας.

Το  πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του Δήμου Τανάγρας, δωρεάν, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ζητήματα διαπαιδαγώγησης, όπως  έχει  συνολική διάρκεια 13 διδακτικών εβδομάδων, παρέχεται εξ αποστάσεως και η υλοποίησή του θα γίνει μέσα από τo σύστημα τηλεκπαίδευσης Openlearning.

Οι συμμετέχοντες πρέπει είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, λόγω της εξ αποστάσεως φύσης του και προσωπικό λογαριασμό email.

Οι θεματικές θα αναπτυχτούν μέσα από μελέτη υλικού, συμμετοχή σε συζητήσεις με ειδικούς, ενώ έχει προβλεφθεί και η υποβολή ερωτημάτων προς συζήτηση μέσα από ζωντανές εξ αποστάσεως συνεδρίες.

 Επιμορφωτής του προγράμματος είναι ο Μαθηματικός Ζερβουδάκης Κων/νος και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, διάρκειας 150 ωρών, μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης και αφού παρακολουθήσουν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και συμμετάσχουν σε αξιολόγηση των γνώσεών τους, που θα γίνει εξ αποστάσεως μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους ή και συμπλήρωσης κενού.

X.M.

Follow us: