Από 45 Σχολεία συγκεντρώθηκαν 16.010 κιλά βιβλίων

Στα 801 τα πακέτα Α4  που θα αποδοθούν 
Στο πρόγραμμα «Το χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία», συμμετείχε ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας με τους 23 συνολικά δήμους – μέλη του σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πανελλαδικά 567 σχολεία και 151.037 μαθητές, από τους οποίους 328 από Δημοτικά, 143 από Γυμνάσια, 77 από Λύκεια και 19 από ΕΠΑΛ και η  συνολική ποσότητα χαρτιού ανακύκλωσης πανελλαδικά ανήλθε σε 157.350 Kgr.
Στην Περιφέρεια μας συμμετείχαν 270 σχολεία και συγκεντρώθηκε ποσότητα 77.907 Kgr χαρτιού (49,5% του Πανελλήνιου προγράμματος).
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας που ανέλαβε την συλλογή και την μεταφορά των προς ανακύκλωση σχολικών βιβλίων από τα σχολεία, σε ειδικά containers, τα οποία παρέλαβε στην συνέχεια ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και μετά την ανακύκλωσή τους, επιστρέφει τα έσοδα που προέκυψαν μέσω του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας στα σχολεία, ως χαρτί φωτοτυπικού για τις ανάγκες λειτουργίας τους.
Στην Περιφέρειά μας ξεκίνησε ήδη η διανομή από τους Δήμους στα σχολεία,  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων από 9 Σχολεία, συγκεντρώθηκαν 3.510 κιλά βιβλίων προς ανακύκλωση  και θα διανεμηθούν 65 πακέτα Α4.

Στον Θηβαίων, από 22 Σχολεία συγκεντρώθηκαν 7.610 κιλά βιβλίων προς ανακύκλωση  και θα διανεμηθούν 443 πακέτα Α4.

Στον Δήμο Ορχομενού, από 6 Σχολεία, συγκεντρώθηκαν 1.340 κιλά βιβλίων προς ανακύκλωση και θα διανεμηθούν 80 πακέτα Α4.

Και στον Δήμο Τανάγρας, από 8 Σχολεία, συγκεντρώθηκαν 3.610 κιλά βιβλίων προς ανακύκλωση και θα διανεμηθούν 213 πακέτα Α4.

 Χ.Μ.

Follow us: