Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

24ωρη λειτουργία, αλλά και τις Κυριακές και αργίες για Καθαριότητα και Τεχνικές Υπηρεσίες

Στην Newtown της Ουαλίας ο Δήμος για το «Europe for Citizens»

Ώρα 7.00 το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιανουαρίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, συνεδριάζει για 3η φορά στο 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, έχοντας 32 θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση.

Πρώτο θέμα η συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, δεύτερο η επανασύνδεση παροχής ύδρευσης και τρίτο η απόφαση  για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα σε εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου και ανάθεση σε ιδιώτη.

Ακολουθούν, απόφαση για έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας και υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση σε προμήθεια εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δηλεσίου, η απόφαση για έγκριση της καθιέρωσης 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για το 2018, απόφαση για ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του «Φο.Δ.Σ.Α για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο  κι εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, απόφαση για ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου », απόφαση για καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το 2018, αποφάσεις για εγκρίσεις εισόδων –εξόδων οχημάτων,  επί αγροτικής οδού σε ιδιοκτησία στη θέση «ΒΑΡΥΚΟΣ » στα Σκούρτα, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ACMON ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στη θέση «ΚΟΝΤΙΤΑ» στο Σχηματάρι, απόφαση για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με ιδία μέσα για την προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και για την εργασία τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης, απόφαση για εισήγηση κατασκευής διάβασης πεζών στον σιδηροδρομικό σταθμό Οινόης,  απόφασης αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα αντιμετώπισης καιρικών φαινομένων, απόφαση για συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Newtown της Ουαλίας στις 25-26 Ιανουαρίου 2018 στο πλαίσιο του έργου «Europe In Question» του Προγράμματος «Europe for Citizens», απόφαση για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας σκυροδέματος, κάδων απορριμμάτων, απόφαση για την ορθή επανάληψη αποφάσεων τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου,  απόφαση για την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ετών 2018 – 2020, απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος των εργαζομένων και ειδών ένδυσης για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, απόφαση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Απόλλωνα στο Δήλεσι, απόφαση για την αποδοχή ποσού της ΣΑΤΑ, ποσού που αφορά παραβάσεις και πρόστιμα Κ.Ο., ποσού που αφορά το ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ποσού για τα ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , ποσού της τακτικής επιχορήγησης , ποσού για την επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους από ΟΑΕΔ για τον μήνα Οκτώβριο, ποσού για την καταβολή μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων, ποσού 1ης και 2ης επιχορήγησης για την μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τανάγρα και ποσού των Α,Β, και Γ δόσεων για μελέτες του έργου της ομαλής υδροδότησης αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας . 

X.M.

Follow us: