Από αυτόν τον μήνα

Λόγω αλλαγών στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Διπλές θα είναι οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για τα νοικοκυριά  και από 1ης Ιανουαρίου, λόγω αλλαγών στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Μικρό όφελος θα έχουν οι οικιακοί καταναλωτές  που καίνε μέχρι 1.600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, μεγάλο όφελος θα έχουν όσοι καίνε πάνω από 2.800 κιλοβατώρες και μέτριο θα είναι το όφελος , για όσους κυμαίνονται στις 4.700 κιλοβατώρων, αφού από 1ης Ιανουαρίου 2018, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων, το γνωστό ΕΤΜΕΑΡ, μειώθηκε κατά 9% και παράλληλα τέθηκε σε ισχύ και ο νέος τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων ημέρας και νύχτας για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, τις γνωστές ΥΚΩ.

Για το ΕΤΜΕΑΡ, η μείωση της χρέωσης είναι 8,48%, έχει οριστεί στο 0,02267 ευρώ ανά κιλοβατώρα και η προηγούμενη ήταν στο 0,02477 ευρώ ανά κιλοβατώρα, επομένως τα νοικοκυριά μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που πληρώνουν, πολλαπλασιάζοντας τις κιλοβατώρες ρεύματος που κατανάλωσαν με την χρέωση.

Στις ΥΚΩ καθιερώθηκαν 3 κλίμακες κατανάλωσης αντί 4 που ήταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν τέσσερις, πάλι με τις αντίστοιχες χρεώσεις τους, ενώ από 1ης Ιανουαρίου 2018 καταργήθηκε και η ενιαία νυχτερινή χρέωση και πλέον οι νέες τιμές ΥΚΩ για τα τρία κλιμάκια θα χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό της νυχτερινής κατανάλωσης, όμως η σημαντικότερη

αλλαγή είναι ο τρόπος υπολογισμού τους.

Με το προηγούμενο σύστημα, αν ένα νοικοκυριό ξεπερνούσε έστω και κατά μία κιλοβατώρα συγκεκριμένο κλιμάκιο, θα τιμολογούνταν και για τις υπόλοιπες με την υψηλότερη χρέωση του επόμενου κλιμακίου, αλλά με τον νέο τρόπο υπολογισμού χρέωσης των ΥΚΩ, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται με την υψηλότερη τιμή του επόμενου κλιμακίου.

Οι νέες χρεώσεις ΥΚΩ και τα αντίστοιχα κλιμάκια κατανάλωσης ρεύματος ανά τετράμηνο, από 1ης Ιανουαρίου  2018 είναι:

Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες, 0,00690 ευρώ

Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες, 0,05 ευρώ

Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες, 0,085 ευρώ.

Οι χρεώσεις αυτές και τα κλιμάκια ισχύουν και για την νύχτα, δηλαδή, νυχτερινό ή μειωμένο τιμολόγιο, με λίγα λόγια παύει να ισχύει η χρέωση του 0,00889 ευρώ, που τιμολογούσε όλη την κατανάλωση ρεύματος που γινόταν το βράδυ, ανεξάρτητα μάλιστα από το ύψος της.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τις περιπτώσεις, π.χ για ένα σπίτι που καίει 1.200 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, από τις οποίες οι 900 είναι ημέρας και οι 300 την  νύχτα.

Με το παλιό σύστημα χρέωσης των ΥΚΩ για τις 900 κιλοβατώρες τιμολογούνταν με 0,00699 ευρώ, δηλαδή 900 επί 0,00699 ευρώ,  και πλήρωνε 6,29 ευρώ. Για τις 300 της νύχτας χρεωνόταν με 0,00889 ευρώ,  επομένως με 2,66 ευρώ και το συνολικό ποσό ήταν για τις ΥΚΩ 8,95 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου, για τις 900 θα τιμολογηθεί με 0,00690 ευρώ, δηλαδή το ποσό είναι 6,21 ευρώ, για τις 300 της νύχτας θα χρεωθεί πάλι με την ίδια χρέωση και θα πληρώσει 2,07 ευρώ και το συνολικό ποσό είναι 8,28 ευρώ, δηλαδή, η  διαφορά για τις ΥΚΩ είναι 0,67 ευρώ  ή περίπου 7% όφελος.

Για το ΕΤΜΑΕΡ,  το ίδιο σπίτι για την ίδια κατανάλωση,  πλήρωνε  πέρσι 29,72 ευρώ, δηλαδή 1.200 κιλοβατώρες Χ 0,02477 ευρώ, αλλά από φέτος θα πληρώσει 27,20 ευρώ, διαφορά 2,52 ευρώ ή 9,2% κέρδος .

Από τις δύο αλλαγές, το όφελος είναι 3,19 ευρώ ή 8,24% στο τετράμηνο, ενώ πέσι πλήρωνε για αυτές τις δύο ρυθμιζόμενες χρεώσεις 38,67 .

Για ένα σπίτι που καίει 1.600 κιλοβατώρες το τετράμηνο, δηλαδή 1.200 την ημέρα και 400 την νύχτα, με το προηγούμενο σύστημα ΥΚΩ, πλήρωνε για τις 1.200 κιλοβατώρες 8,38 ευρώ, δηλαδή 1200 Χ 0,00699=8,38 και για τις άλλες 400 κιλοβατώρες, 3,55 ευρώ, δηλαδή 400 Χ 0,00889=3,55 και το συνολικό ποσό είναι 11,93 ευρώ, όμως από 1ης Ιανουαρίου, για τις 1.200 θα πληρώσει 8,28 ευρώ, δηλαδή, 1200 Χ  0,00690=8,28  και για τις 400 κιλοβατώρες 2,76 ευρώ, δηλαδή, 400 Χ 0,00690= 2,76 και το σύνολο είναι 11,04 ευρώ, με όφελος  0,89 ευρώ ή περίπου 7%.

Το ίδιο σπίτι για το ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι πλήρωνε 39,6 ευρώ, δηλαδή 1.600 κιλοβατώρες Χ 0,02477 ευρώ και από 1ης Ιανουαρίου θα πληρώσει 36,3 ευρώ, δηλαδή 1.600 κιλοβατώρες Χ 0,02267 ευρώ, δηλαδή όφελος 3,3 ευρώ στο τετράμηνο ή 9%.

Με λίγα λόγια, για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι πλήρωνε 51,53 ευρώ και φέτος 47,34 ευρώ, επομένως στο τετράμηνο το σπίτι θα δει μείωση 4,19 ευρώ ή 8,8%.

Ένα σπίτι που καταναλώνει 2.801 κιλοβατώρες το τετράμηνο, από τις οποίες οι 2.001 είναι την ημέρα και οι υπόλοιπες 800 την νύχτα με το προηγούμενο σύστημα τιμολόγησης των ΥΚΩ, για τις 2.001 κιλοβατώρες χρεωνόταν με 0,03987 ευρώ, άρα πλήρωνε 79,77 ευρώ και για τις 800 της νύχτας τιμολογούνταν με 0,00889 ευρώ, δηλαδή με 7,11 ευρώ, δηλαδή πλήρωνε συνολικά 86,88 ευρώ, όμως από 1ης Ιανουαρίου 2018,  για τις 2.001 κιλοβατώρες της ημέρας, υπολογίζουμε, τις 1.600 της πρώτης κλίμακας που χρεώνονται με 0,00690 ευρώ, άρα 11,04 ευρώ, οι 401 πάνε με την επόμενη κλίμακα με 0,05 ευρώ, άρα 20,05 ευρώ και οι 800 της νύχτας χρεώνονται με 0,0069 ευρώ, δηλαδή 5,52 ευρώ, άρα για τις 2.801 κιλοβατώρες ο λογαριασμός είναι 36,61 ευρώ, άρα το σπίτι εξοικονομεί στο τετράμηνο 50,27 ευρώ ή περίπου 57%.

Για το ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι πλήρωνε για τις 2.801 κιλοβατώρες Χ 0,02477 ευρώ, δηλαδή  69,38 ευρώ και φέτος θα πληρώσει Χ 0,02267 ευρώ, δηλαδή 63,49 ευρώ, δηλαδή 5,89 ευρώ λιγότερα ή 9,2%, δηλαδή συνολικά, για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ το συγκεκριμένο σπίτι πλήρωνε πέρυσι 156,26 ευρώ ανά τετράμηνο και φέτος 100,1 ευρώ, δηλαδή όφελος 56,16 ευρώ ή 56,1%.

Ένα σπίτι που καταναλώνει 4.701 κιλοβατώρες, από τις οποίες οι 3.001 ημερήσιες και 1.700 νυχτερινές, για τις ΥΚΩ, με το παλιό σύστημα θα πλήρωνε τις 3.001 κιλοβατώρες Χ 0,04488 ευρώ, δηλαδή 134,68 ευρώ και για τις 1.700 της νύχτας Χ 0,00889 ευρώ, άρα 15,11 ευρώ, άρα θα πλήρωνε 149,79 ευρώ, αλλά φέτος, οι 3.001 κιλοβατώρες της ημέρας, υπολογίζονται , οι 1.600 Χ 0,0069 ευρώ = 11,18 ευρώ, οι επόμενες 400 κιλοβατώρες Χ 0,05 ευρώ =  20 ευρώ και οι υπόλοιπες 1.001 Χ 0,085 = 85,08 ευρώ, δηλαδή το κόστος της ημερήσιας κατανάλωσης είναι 116,26 ευρώ.

Για τις 1.700 νυχτερινές, οι 1.600 Χ 0,0069 ευρώ = 11,04 ευρώ και οι υπόλοιπες 100 κιλοβατώρες Χ 0,05 ευρώ = 5 ευρώ, άρα το σύνολο των 1.700 κοστίζει 16,04 ευρώ, άρα το συνολικό ποσό για τις 4.701 κιλοβατώρες το 2018 είναι 132,3 ευρώ και το όφελος για τις ΥΚΩ σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα είναι 17,49 ευρώ ή 13,2% και για το ΕΤΜΕΑΡ, που πέρσι ήταν 116,44 ευρώ, φέτος είναι 106,57 ευρώ, άρα όφελος 9,86 ευρώ στο τετράμηνο ή 9,2%. 

Follow us: