Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση και τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Στρατή Ζαφείρη, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση τους μέσω της Τροποποιητικής Απόφασης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-του ΕΠΑνΕΚ, στο από 18-12-2017 υποβληθέναίτημα του Συνδέσμου για την ένταξη στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), του κωδικού 25.40.13 στον οποίο εντάσσονται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία φυσιγγίων κυνηγιού και σκοποβολής, αναγνωρίζοντας τη συμβολή και τη συνεισφορά της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην τόνωση της απασχόλησης.

 

 

Follow us: