Βοιωτική Ώρα

Η αδέσμευτη εφημερίδα

Tuesday, Oct 17th

Last update04:37:10 PM GMT

You are here:: ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Στην ημερίδα «Ποτάμια συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον», συμμετείχε η Δήμαρχος Λεβαδέων Γ. Πούλου
Διαφήμιση
http://www.viotiki-ora.gr
eskarlas.gr

Στην ημερίδα «Ποτάμια συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον», συμμετείχε η Δήμαρχος Λεβαδέων Γ. Πούλου

E-mail Εκτύπωση PDF
hide

Στις εργασίες της ημερίδας με θέμα «Ποτάμια συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στο Δημαρχείο Γρεβενών, με διοργανωτές τον Δήμο Γρεβενών, την ΔΕΥΑ Γρεβενών και το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια συμμετείχε η Δήμαρχος Λεβαδέων και Αντιπρόεδρος του Ε.Δ.Π με Ποτάμια Γιώτα Πούλου.

Τα ποτάμια ένωσαν 27 Ελληνικές πόλεις, μικρούς και μεγάλους δήμους, σε ένα δίκτυο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων προβλημάτων που έχουν οι αστικές περιοχές από την παρουσία των ποταμών, καθώς και την ορθολογική διαχείριση τους.

Η Δήμαρχος Λεβαδέων χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας τόνισε την ζωτική σημασία του νερού, αλλά και την ανάγκη επανεξέτασης της σχέσης μας με τα ποτάμια των πόλεών μας επισημαίνοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με την φύση.

Μιλώντας ειδικότερα για την Έρκυνα, το ποτάμι που διασχίζει την πόλη της Λιβαδειάς είπε ότι ξεκίνησε προσφάτως ένα σχέδιο για την αναγέννηση της Έρκυνας, με κύριους στόχους, να επιτευχθεί η στροφή της πόλης προς το ποτάμι και να καταστεί η Έρκυνα κέντρο της πολιτιστικής και οικονομικής δραστηριότητας της πόλης.

Το σχέδιο είναι ολιστικό και θα περιλαμβάνει τέσσερις τομείς.

Ο πρώτος τομέας είναι Περιβάλλον και Οικολογία, ο δεύτερος Ιστορία και Ταυτότητα, ο τρίτος Οικονομία και ο τέταρτος Τέχνη και Πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η Δήμαρχος υπογράμμισε ότι το σχέδιο προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των δημοτών και για τον λόγο αυτό, κατά τη διαδικασία του οριστικού σχεδιασμού θα ζητηθεί η ενεργή συμμετοχή των δημοτών μας, ώστε να διαμορφωθούν οι προτάσεις και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της πόλης.

Καταλήγοντας επεσήμανε ότι τελικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και δημιουργία μιας νέας αστικής εμπειρίας, μέσα από τη αλληλεπίδραση του ποταμού με την πόλη.

Ως κυριότερα συμπεράσματα από τις εργασίες της ημερίδας είναι η ανάγκη άμεσης κωδικοποίησης της νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των ποταμών και η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων του κάθε φορά εμπλεκόμενου φορέα, ενώ αποφασίσθηκε η συνέχιση της διοργάνωσης ανάλογων ημερίδων με την σκυτάλη να παίρνουν η Λάρισα και η Λιβαδειά.

Κοινοποιήστε