Βοιωτική Ώρα

Η αδέσμευτη εφημερίδα

Friday, Oct 20th

Last update04:42:45 PM GMT

You are here:: ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εννιά υποτροφίες σπουδών προσφέρει η Περιφέρεια Στερεάς σε συνεργασία με άλλους τρεις φορείς
Διαφήμιση
pikasishearing.gr

Εννιά υποτροφίες σπουδών προσφέρει η Περιφέρεια Στερεάς σε συνεργασία με άλλους τρεις φορείς

E-mail Εκτύπωση PDF
hide

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College,  Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies προσφέρει τη δυνατότητα 9 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν με κοινωνικό-οικονομικά και ακαδημαϊκά  κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο).

Από την MEDITERRANEAN COLLEGE προσφέρονται 3 υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα), αξίας 5.600ευρώ έκαστη για το α’ έτος σπουδών.

Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση με βαθμολογία έτους>60%.

Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320ευρώ έως 1.500ευρώ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (150ευρώ).

Από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ προσφέρονται δύο ετήσιες υποτροφίες, αξίας 3.000ευρώ έκαστη, επίσης

Από το ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης) 2 πλήρεις ετήσιες υποτροφίες αξίας 6.000ευρώ  έκαστη.

Από το MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου  Μάθησης 2) προσφέρονται 2 πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα) αξίας μέχρι 4.900 ευρώ έκαστη (αναλόγως το πρόγραμμα).

Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και να έχουν βαθμολογία έτους > 60%.

Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150ευρώ έως 1.070ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100ευρώ).

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.

Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης και οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies,τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee)–ύψους 50ευρώ-στο πρόγραμμα.

Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

Να σημειωθεί ότι οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπότροφοι μπορούν να επιλέξουν κάποιο άλλο -συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια, οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

Η δημοσιότητα του θεσμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2017-2018» έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας και β) την ενημέρωση όλων των νέων της Περιφέρειας για τις υποτροφίες που παρέχουμε, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όλοι εκ των οποίων θα τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν. Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων χορηγούνται από τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης,  Παιδείας και Απασχόλησης των Δ/σεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα για την Βοιωτία στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 32100-Λιβαδειά,  κ. Σοφία Καράλη, (τηλ.: 22613-50333, 22613-50331) περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  www.pste.gov.gr ενώ οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Τέλος επισημαίνεται ότι η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία προβλέπονται αναλυτικά από την προκήρυξη αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Γ.ΜΠΑΡ.