Βοιωτική Ώρα

Η αδέσμευτη εφημερίδα

Monday, Sep 25th

Last update06:56:04 PM GMT

You are here:: ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΠΑ Ποσό 17.000.000 ευρώ
http://www.viotiki-ora.gr
eskarlas.gr
buzzin
buzzin
buzzin

ΕΣΠΑ Ποσό 17.000.000 ευρώ

E-mail Εκτύπωση PDF
hide

για την ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων πτυχιούχων..,

Εξακόσια ενενήντα εννιά επιχειρηματικά σχέδια,  με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 17.686.632,60 ευρώ,  εντάσσονται στην  Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ και σχετική ανάρτηση μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας (www.espa.gr).

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική ένσταση κατά της απόφασης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, μέσα σε προθεσμία  20 ημερών, ενώ ο ενδιάμεσος φορέας επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) γνωστοποίησε ότι θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το τεχνικό παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.