Βοιωτική Ώρα

Η αδέσμευτη εφημερίδα

Monday, Sep 25th

Last update06:56:04 PM GMT

You are here:: ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ Εγκύκλιος για τα αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ!
http://www.viotiki-ora.gr
eskarlas.gr
buzzin
buzzin
buzzin

Εγκύκλιος για τα αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ!

E-mail Εκτύπωση PDF
hide

Πότε επιστρέφεται εις διπλούν το ΕΚΑΣ..

Ποιες είναι οι ποινές για όσους επιχειρήσουν να το εισπράξουν με δόλο…

Εγκύκλιο για την χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων κατά το 2017 εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις που αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το ΕΚΑΣ, από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, αλλά δεν το λαμβάνουν το 2017, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, δικαιούνται αντισταθμιστικές παροχές, που είναι πλήρης απαλλαγή από την συμμετοχή στην  φαρμακευτική δαπάνη, έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στον σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, ίση με την παροχή ΕΚΑΣ 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό και έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή ΕΚΑΣ 2016 που έχασαν…

Στην εγκύκλιο σημειώνονται πως «Η εν λόγω διάταξη διακρίνει σαφώς τις περιπτώσεις στις οποίες αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά του ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, δηλαδή, υποβολή δήλωσης με δόλο είτε για το φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, αλλά και για πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος.

Πρόκειται δηλαδή, για τις περιπτώσεις,  που αποδεικνύεται ότι ο συνταξιούχος, προκειμένου να εισπράττει το ΕΚΑΣ,  είτε χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις είτε πολλαπλά, λειτουργεί με δόλο..

Να θυμίσουμε πως, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιστροφή των ποσών ΕΚΑΣ στο διπλάσιο, γίνεται συμψηφισμός του ποσού με την καταβαλλόμενη σύνταξη, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική διάταξη, δηλαδή σε έξι μηνιαίες δόσεις, ενώ, εάν το ποσό της σύνταξης δεν επαρκεί, για να καλύψει το επιστρεπτέο ποσό σε έξι δόσεις, το ποσό αυτό επιμερίζεται σε τόσες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όσες απαιτούνται για τον συμψηφισμό του με τη σύνταξη».