Με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 19 Μαρτίου..

Πρώτο θέμα  είναι η έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δ τριμήνου οικ. έτους 2017  και δεύτερο η έγκριση για τον ορισμό δημοτικών συμβούλων , που θα συγκροτήσουν επιτροπή εκτίμησης για δυο αγροτικά ακίνητα επιφανείας 2.929,83τ.μ. και 17.538,92 τ.μ. αντίστοιχα, με σκοπό την απευθείας εκποίηση τους στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας», καθώς είναι απαραίτητα για την κατασκευή της Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων…

Έπονται, ο καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση κατάθεσης αίτησης ακύρωσης ακυρώσεως του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, για την ακύρωση πρακτικών του ΣΥΠΟΘΑ, που αφορά ακίνητο και άλλη αμοιβή για δυο δικηγόρους, που θα συντάξουν υπόμνημα και θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς για το ίδιο θέμα,  εξέταση δημότη για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Πούρος», που λήγει στις 31-5-2018, για τέσσερα ακόμα έτη, απόφαση για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και του πολιούχου της πόλης μας, έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης, απόφαση για την συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ που θα πραγματοποιηθεί στο Διδυμότειχο κι έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης.

Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν, εγκρίσεις πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων, της επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργου από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε.», της βελτίωσης  κι ενεργειακής αναβάθμισης καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου , η έγκριση επιτροπής παραλαβής των έργων της βελτίωση κι ενεργειακής αναβάθμισης καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου και της βελτίωσης κι ενεργειακής αναβάθμισης του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας, η έγκριση του

2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της βελτίωσης κτηρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλοπία και η

αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ  , μετά από αίτηση παραίτησης.

 

 

 

Follow us: