Στον Δήμο Θηβαίων και την ΔΕΥΑΘ…

Ποιες ειδικότητες αφορά..

Πότε αρχίζουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις…

Πότε εκπνέουν οι προθεσμίες …

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ , για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τους,  καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ . 

Με αυτή την προκήρυξη, στον Δήμο Θηβαίων και στην ΔΕΥΑΘ, θα προσληφθούν 43 άτομα, από τα οποία 23 στον Δήμο και 20 στην ΔΕΥΑΘ.

Πρόκειται για 1 θέση ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 4 θέσεις ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων , 1 θέση ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων και  16 θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), για τον Δήμο Θηβαίων.

Στην ΔΕΥΑΘ, οι θέσεις είναι, 1 ΠΕ Διοικητικών (ΙΔΑΧ), 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (ΙΔΑΧ),  2 ΠΕ Οικονομικών Λογιστικών (ΙΔΑΧ), 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (ΙΔΑΧ) θα προσληφθούν, 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών (ΙΔΑΧ), 4 ΤΕ Μηχανικών Αυτοματισμού (ΙΔΑΧ), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΙΔΑΧ), 1 ΔΕ Υδραυλικών Καταμετρητών (ΙΔΑΧ), 2 ΔΕ Υδραυλικών (ΙΔΑΧ), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ΙΔΑΧ) και 4 ΥΕ Εργατών .

Το ΦΕΚ της προκήρυξης (ΦΕΚ 4/2-2-2018 και ΦΕΚ 9/9-2-2018 , τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ και οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην σελίδα του ΑΣΕΠ,  ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

 Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ η ηλεκτρονική υποβολή ων αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 13 Μαρτίου,  ώρα 14:00.

Για την κατηγορία ΔΕ, αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7 Μαρτίου, ώρα 14:00.

Για την κατηγορία ΥΕ,  αρχίζει την Πέμπτη 8 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου, ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, με την πάροδο της Παρασκευής 16 Μαρτίου, για την κατηγορία ΔΕ, με την πάροδο της Δευτέρας 12 Μαρτίου και για την κατηγορία ΥΕ, , με την πάροδο της Τρίτης 27  Μαρτίου.

Σημειώνεται, ότι για τον Δήμο Θηβαίων εκκρεμούν άλλες δύο θέσεις μονίμων ΥΕ εργατών καθαριότητας  οι οποίες θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ.

Follow us:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ